Quạt Hướng Trục Thông Gió Vuông – ISAF01

2,960,000