Thiết Bị Phòng Sạch – Tủ Cấy Vô Trùng

Giá gốc là: 2,600,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,100,000 ₫.