Thiết Bị Phòng Sạch – Blower Filter Unit

2,100,000