Quạt Hướng Trục Thông Gió Vuông – ISAF03

3,240,000