Ban Công CNC 11

Giá gốc là: 1,900,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,650,000 ₫.